Sinds de bouwfraude vraagt onze samenleving steeds meer om transparante besteding van overheidsgeld. Ook ondernemers worden geconfronteerd met vragen over de bestedingen van hun geld zoals de Panama Papers.

Grotere druk

In het inkoopvak zie je, zeker met de komst van de nieuwe aanbestedingswet, een veel grotere druk op het objectief en transparant acteren naar de markt. Marktpartijen schuwen de gang naar de rechtbank niet meer als ze denken in het gelijk gesteld te kunnen worden.

De druk op het goed motiveren van de gunningsbeslissing is aanzienlijk vergroot in de afgelopen jaren.
 

Valkuilen en tips

Over dit thema heeft Best Value Pointer een whitepaper geschreven met valkuilen en tips voor het beoordelen van aanbestedingen.